Home » Oppussing hjemme » Noen ting må du ikke røre

Noen ting må du ikke røre

Det kan være fristende å gjøre ting selv med det elektriske anlegget eller vann, men det bør man virkelig være forsiktig med. Det finnes selvfølgelig noen enkle ting man får lov til å gjøre, som for eksempel å skifte bryter på en lampe, men som regel bør man være svært forsiktig. Det er ikke billig å benytte seg av elektriker eller rørlegger, men alternativet kan være utrolig dyrt.

Det elektriske anlegget

Reglene for hva som er lov og ikke kan endres over tid, og det er alltid fornuftig å sjekke oppdatert informasjon på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvis man er det minste usikker i forhold til å jobbe med det elektriske, så bør man overlate det til proffene. Det er uansett ikke spesielt mye man kan gjøre selv, noen eksempler:

  • Det er lov å sette på en ny kontakt eller bryter på lamper og lignende.
  • Det er lov å skifte ut dekklokk i noen utvalgte deler av den faste installasjonen.

Det er altså definitivt ikke lov å trekke egne ledninger eller gjøre andre store endringer i det faste ledningsnettet i boligen. Det er viktig å huske på at dette ikke bare handler om tørre lover og regler, eller eventuell avkorting i forbindelse med et forsikringsoppgjør. I ytterste konsekvens handler det om liv og død, det er mange branner som begynner i det elektriske anlegget.

Vann og våtrom

Vannskader koster utrolig mye penger hvert år. Det aller meste dekkes heldigvis av forsikringer, men det er selvfølgelig forsikringstakerne som indirekte betaler for dette. Selv om vannskader ikke er like farlige som brann, vil det uansett være en stor påkjenning.

Som boligeiere er det viktig å passe på å rense sluk og følge med på at alt fungerer som det skal. Arbeid på røranlegget bør man overlate til rørleggeren.

Bærende konstruksjoner, tak og lignende

For de fleste er det sannsynligvis en selvfølgelig, men det bør likevel nevnes at man må være ekstremt forsiktig med å endre i de bærende delene i boligens konstruksjon. Det kan skje uventede ting hvis man fjerner en bærende vegg, Det betyr selvfølgelig ikke at det er umulig å endre på, men det må gjøres av noen som har nødvendig kompetanse i forhold til å lage en ny god løsning.

Taket er en annen kritisk del av boligens konstruksjon. Husk at vannskader fra et utett tak kan få store følger, og da er det viktig at arbeidet er gjort korrekt.